POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA IZVEDBO VOLITEV "VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT", 9.6.2024

26. 3. 2024 Mateja K. P. (Občinska uprava)
26.03.2024
Objave in pozivi
08.06.2024 do 00:00
041-0002/2024-001
26.03.2024
MARKO ČUŠ
02/564-54-20