Sveti Jurij ob Ščavnici
Domov Organi občine in uprava Občinska volilna komisija

Občinska volilna komisija

Predsednik : Univ. dipl. prav. Marko AJLEC, Ulica Bratka Krefta 39, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
namestnica predsednika : univ. dipl. prav. Tadeja TIŠLAR, Biserjane 21d, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici

Član : Franc VRZEL, Rožički Vrh 82, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
namestnik: Branko LUKAČIČ, Grabšinci 4, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici

Član : Danijel MOČNIK, Slaptinci 26a, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
namestnca : Alenka ROŠKAR, Blaguš 5, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici

Član : Marko MESARIČ, Sovjak 50a, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
namestnica : Mateja KOCUVAN, Sovjak 3, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici