Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Mirjana Klobasa predsednica
  • namestnica predsednice, Tadeja Tišlar
  • članica, Mateja Kocuvan Podgoršek
  • namestnik članice, Branko Berden
  • član, Edvard Štelcar
  • namestnica člana, Stanislava Karba
  • član, Dušan Koren
  • namestnica člana, Melita Muzek Koren