Zahteva za izdajo soglasja za spreminjanje meje parcele

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka