Sveti Jurij ob Ščavnici
Domov Organi občine in uprava Nadzorni odbor občine

Nadzorni odbor občine

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • PREDSEDNIK JOŽEF KOCUVAN
  • ČLAN SLAVKO MIHALIČ
  • ČLAN SLAVKO KOLMANIČ

Člani nadzornega odbora so: Jožef Kocuvan - predsednik, Slavko Mihalič - član in Slavko Kolmanič - član

Nadzorni odbor in njegove pristojnosti so opredeljeni v Statutu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list Republike Slovenije, št. 45/2014), v členih 37 do 53.