JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN parc.št. 163/6 k.o. Terbegovci

19. 2. 2024 Mateja K. P. (Občinska uprava)
19.02.2024
Prodaja nepremičnin
19.04.2024 do 13:00
39.441,00 EUR
478-0002/2024-002
19.02.2024
Martina Martinek
02/564-45-24