JAVNO ZBIRANJE PONUDBE ZA PRODAJO NEPREMIČNE, parc. št. 323/5 v k.o. 214 Rožički Vrh.

28. 7. 2022 Mateja K. P. (Občinska uprava)
28.07.2022
Prodaja nepremičnin
27.09.2022 do 00:00
478-0010/2022-010
27.07.2022
Martina Martinek
02/564-45-24