JAVNO NAROČILO GRADNJE INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 2022

22. 4. 2022 Marko Č. (Uprava)
22.04.2022
Javna naročila
17.05.2022 do 12:00
21.04.2022
Sebastijan Mlinarič
sebastijan.mlinaric@sveti-jurij.si
025644522