JAVNO NAROČILO GRADNJE INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 2021

23. 7. 2021 Marko Č. (Uprava)
23.07.2021
Javna naročila
10.08.2021 do 12:00
23.07.2021
23.07.2021
Sebastijan Mlinarič
sebastijan.mlinaric@sveti-jurij.si
025644522