Javni poziv za predlaganje kandidatov za člana sveta javnega vzgojno-ozobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona

14. 9. 2023 Mateja K. P. (Občinska uprava)
14.09.2023
Objave in pozivi
22.09.2023 do 13:00
032-0017/2023
14.09.2023
Marko Čuš
02/564-45-26