JAVNO ZBIRANJE PONUDBE ZA PRODAJO NEPREMIČNE na parc. št 291/2 v k.o. 214 Rožički Vrh

28. 7. 2022 Mateja K. P. (Občinska uprava)
28.07.2022
Prodaja nepremičnin
27.07.2022 do 00:00
478-0009/2022-008
27.07.2022
Martina Martinek
02/564-45-24