Sveti Jurij ob Ščavnici

POKOPALIŠČE

ć

1. PREGLEDNA SITUACIJA  - Pozidava nove mrliške vežice s poslovilnim prostorom se izvedeta delno v območju obstoječega pokopališča, delno izven oz. v razširjenem območju severno od obstoječega pokopališkega zidu. Za izvedbo je potrebno predhodno odstraniti obstoječo vežico in del pokopališkega zidu. V obstoječa grobna polja projekt ne posega. Širitev pokopališča (žarni zid in novi grobovi) v območju vzhodno ob novem objektu oz. severno od obstoječega pokopališkega zidu. Osrednja dostopna os k pokopališču je vodena iz parkirišča kot tlakovana pešpot, opremljena z javno razsvetljavo, klopmi in stranskimi drevoredi. Izvedba parkirišča, dostopne promenade, prostora za kesone z odpadki in preureditev obstoječe dostopne ceste, ki se uredi s pločniki. Projekt izdeluje Lineal Maribor. Prometna navezava se ohrani po obstoječi enosmerni dovozno-izvozni poti, ki bo pridobila dodatni hodnik za pešce. Za potrebe parkiranja (parkirišče služi tudi kot krajevni parkirni prostor) bo na razpolago cca. 90 parkirni mest.

1. pregledna situacija.

2. fasada V -Z.

2. FASADA V-Z -Obodne stene so obložene s fasadno oblogo lesenega videza (Prodema ali Max) po izboru projektanta. Pasovi sledijo okroglini in se pritrjujejo na leseno (ali aluminijasto) podkonstrukcijo. Fuge med pasovi so cca 5 mm. Ogrevani zidovi so izolirani z 8 cm Novoterm izolacijo.

3. FASADA S-J  - Vse strehe in žlebovi se izvajajo iz pločevine (patinirani titan cink). Zaradi sistema polaganja (pasovi v obliki klina) deli alu okrogli strešini vmesni preskok, ki omogoči racionalno polaganje pločevinastih elementov in prezračevanje ostrešja pod opažem. Vse odprtine so opremljene z mrežicami proti mrčesu.

 3. fasada S-J.

4. TLORIS OBJEKTA  - Osrednji objekt je zasnovan kot sestavljena okrogla stavba. V severnem objektu je poleg dveh mrliških vežic predviden osrednji prostor za žalujoče svojce, ki je opremljen z dvajsetimi sedišči (10 x v radiju, 10 x dvojno klop s skupnim naslonjalom). Tla so obložena z poliranim tonalitom. Nanj se navežejo funkcionalni prostori kot: čajna kuhinja za 10 oseb, garderobni predprostor, sanitarije. Poslovilna nadstrešnica obsega povezovalni pokriti hodnik in odprti nadkriti poslovilni prostor, velikosti cca 120 m2 kjer so tla tlakovana iz rezanih (ali peskanih) tonalitnih plošč, debeline 3 cm. Objekt je hlajen in ogrevan električno.

4. tlors objekta.

TEHNIČNO POROČILO.