Sveti Jurij ob Ščavnici

OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA