Sveti Jurij ob Ščavnici
Domov Delovna področja Okolje in prostor

Okolje in prostor

PROSTOR

Na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici veljajo sledeči prostorski akti:

  • Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 36/2015) - za celotno območje občine, razen na območjih, kjer so sprejeti občinski podrobni prostorski načrti.

Odlok s prilogama 1 in 2 se nahaja v prilogi.

Grafične podlage (podrobnejša namenska raba prostora) in drugi prostorski podatki so dostopni v prostorskem informacijskem sistemu občine IObcina, na povezavi: http://gis.iobcina.si/gisapp/?a=svetijurij&URL=8dd59812-9c0e-4285-86ca-82e8a63ffebc

Občinski prostorski načrt je v celoti na vpogled na sedežu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

<script type="text/javascript" src="http://gis.iobcina.si/mapguide/gis/mojipodatki/minimap.aspx?q=NGRqRSOgXH0="></script>

  • Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Blaguško jezero (Ur. list RS, št. 51/2013) - za ožje območje okrog Blaguškega jezera.

Odlok se nahaja v prilogi.

Grafične podlage (podrobnejša namenska raba prostora) in drugi prostorski podatki so dostopni v prostorskem informacijskem sistemu občine IObcina, na povezavi: http://gis.iobcina.si/gisapp/?a=svetijurij&URL=dc95744e-1dd9-4295-a4ae-55b20f0da13a

Občinski podrobni prostorski načrt je v celoti na vpogled na sedežu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.