JAVNI POZIV za predlaganje kandidata v Svet OI JSKD Gornja Radgona

11.02.2020 Marko Č.
11.02.2020
Objave in pozivi
17.02.2020 ob 14:00
032-0002/2018
11.02.2020
Francka Lavrenčič
obcina@sveti-jurij.si
02-564-45-24