Sveti Jurij ob Ščavnici

Domov Organi občine in uprava Občinska uprava

Občinska uprava

Uradne ure - za stranke
Ponedeljek: 07.30 - 10.30, 11.00 - 14.30 Sreda: 07.30 - 10.30, 12.00 - 16.30 Petek: 07.30 - 10.30, 11.00 - 13.00
Kontaktni podatki
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
Ulica Bratka Krefta 14
9244 Svei Jurij ob Ščavnici
(02) 564 45 20
(02) 564 45 30
obcina@sveti-jurij.si
Uprava
Miroslav Petrovič, inž. gradb.
Župan 
02 564 45 28
041 685 171
Ivan Fras, prof.
Podžupan 
02 564 45 20
041 357 326
Melita Muhič, univ. dipl. prav
V.d. direktorja občinske uprave 
02 564 45 29
031 586 703
Suzana Šadl, univ. dipl. oec.
Višji svetovalec župana za proračun in finance 
02 564 45 21
041 651 415
Peter Brumen, inž. kmet.
Svetovalec l za okolje, prostor ter komunalne zadeve 
02 564 45 22
041 330 729
Marko Čuš, univ. dipl. inž. kmet.
Višji svetovalec za področje prostorskega planiranja 
02 564 45 26
031 799 675
Francka Lavrenčič, iur.
Višji svetovalec za področje družbenih dejavnosti 
02 564 45 20
041 733 957
Mateja Kocuvan
Tajnica funkcionarja V(l) 
02 564 45 24
031 502 251
Marjan Kraner
Vzdrževalec IV (I) 
02 564 45 40
041 634 269