Sveti Jurij ob Ščavnici

Javno naročilo za izvedbo gradnej: Investicijsko vzdrževanje občinskih cest v letu 2019

07.08.2019 Marko Č.