Sveti Jurij ob Ščavnici

Javno naročilo za izvedbo gradenj: Obnova platoja, dovozne ceste in parkirišč pri Osnovni šoli Sveti Jurij ob Ščavnici

04.07.2019 Marko Č.
Splošno
04.07.2019
17.07.2019 do 12.00
Javna naročila
04.07.2019
JN004707/2019-W01
Povezava
430-0002/2019-004
04.07.2019
Marko Čuš