Sveti Jurij ob Ščavnici

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Poslovno obrtno cono Grabonoš

25.05.2018 Marko Č.
Splošno
25.05.2018
25.05.2018
27.06.2018 do 17.00
350-0017/2016-021
Kontaktni podatki
Marko Čuš
02 564 45 26