Sveti Jurij ob Ščavnici

UREDITEV NOGOMETNEGA IGRIŠČA PRI OSNOVNI ŠOLI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICIObčina Sveti Jurij ob Ščavnici se je v letu 2017 prijavila na javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2017, 2018 in 2019, in sicer s projektom »Ureditev nogometnega igrišča pri Osnovni šoli Sveti Jurij ob Ščavnici«.

Ureditev igrišča obsega napravo namakalnega sistema, ureditev tampona in travnate površine ter razsvetljavo igrišča.

Vrednost prijavljenega projekta je bila 61.470,00 EUR, Fundacija za šport pa je dne 8.6.2017 z odločbo občini dodelila sredstva v višini 21.227,00 EUR.

Občina je v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) izvedla javno naročilo in kot najugodnejšega ponudnika izbrala izvajalca Komunala Slovenske Gorice d.o.o., Kidričeva ulica 26, 2230 Lenart, ki je za izvedbo projekta v postopku javnega naročila predložil ponujeno ceno 56.999,77 EUR z vštetim DDV.
______________________________________________________________________________________________________

PRISPEVEK S PODPISA IZVAJALSKE POGODBE (Prlekija on net, 4.10.2017)

Podatki o financiranju

Izvedbo programa je omogočilo sofinanciranje Fundacije za šport.

Več informacij o sofinancerju - Fundaciji za špot, lahko najdete na njihovi spletni strani: http://www.fundacijazasport.org